O Rubikonu

Přihlášení uživatele

S5 Registrace

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Filozofie projektu

Cílem projektu je posílit právní povědomí dětí a mládeže a jejich kompetenci k zodpovědnému rozhodování.

Právo chceme ukázat jako důležitou součást našeho života, s níž se denně setkáváme. Právo zde vystupuje nikoliv jako nástroj represe namířený proti člověku, ale jako něco užitečného, co můžeme využít při řešení našich každodenních problémů. Abychom však právo mohli využívat účinně, musíme s ním být v dostatečné míře seznámeni.

Cílové skupiny projektu chceme upozornit na vybrané právní normy, formou osvěty prohlubovat znalosti zákonů a vytvářet společenský tlak na jejich dodržování.

 

Cíle projektu

Rozvíjet u žáků a studentů kompetenci k zodpovědnému rozhodování

Upozornit je na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení

Zvýšit právní povědomí o zákazu kursového sázení nezletilým do 18 let

Zabránit dětem a nezletilým v přístupu k sázení

 

Cílové skupiny

žáci a studenti ZŠ a víceletých gymnázií ve věku 12 – 16 let - 2. stupeň ZŠ a ekvivalentní ročníky víceletých gymnázií (u víceletých gymnázií není soutěž určena pro studenty od kvinty výše (8letá gymnázia), resp. od tercie výše (6letá gymnázia)

učitelé ZŠ a víceletých gymnázií, pedagogové volného času, pedagogové ve družinách

místní zastupitelé, senátoři, poslanci

veřejnost

 

Formy

Výukové programy pro žáky a studenty

Projektové dny na školách

Školní projekty s problematikou sázení a zodpovědného rozhodování

Vzdělávání žáků v hodinách občanské nebo rodinné výchovy

Postupová soutěž na školách

On-line soutěže

Metodiky pro pedagogy a vzdělávací on-line kurzy

Výzkumná činnost ke zjištění daného stavu

Kampaně na podporu dodržování právních norem

Spolupráce s tvůrci zákonů